Kadro

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu ÖZER

 

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Hande ERMAN

 

Müdür Yardımcısı

Seval ÖZYER