EnglishTurkish

Yangın Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İşyerinde oluşabilecek yangınlarda yönetimin ve çalışanların süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilerek bilgili ve bilinçli bir şekilde yangın risklerini önleme, risk gerçekleştiğinde ise yangınla etkin bir şekilde mücadele edilmesi, sonuçların raporlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

– Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
– Yanmanın Çeşitleri
– Yanmanın Ürünler
– Yangın Nedir?
– Yanmanın Tarifi
– Yangının Oluşum Safhaları
– Yangının Sınıfları
– LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
– Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
– Yangının Etkenleri
– Yangın Türleri
– Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
– Yangın Söndürme Maddeleri
– Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
– Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakım ve Kontrolleri
– Yangın Anında Hareket Tarzı
– Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
– Acil Eylem Planları
– Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları