EnglishTurkish

Vizyon ve Misyon

VİZYON

İş sağlığı ve güvenliği alanına yeni bakış açıları kazandırmak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek, çalışanların işyerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaktır.

MİSYON

Eğitime öncelik vererek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek; araştırma odaklı çalışmalar yaparak toplumla paylaşmak ve bu amaçlar çerçevesinde faaliyet yürütmektir.