EnglishTurkish

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, işyerindeki tehlikeler ve riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek ve bu tehlike ve riskleri azaltmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitimin Süresi:

Az tehlikeli işyerleri için 8 saat, tehlikeli işyeri için 12 saat ve çok tehlikeli iş yerleri için 16 saat. – Eğitim süresi 4 saat ve katları halinde bölünerek gruplar halinde verilebilir.

Eğitim İçeriği:

1.     Genel konular

a.     Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b.     Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c.     İşyeri temizliği ve düzeni,

d.     İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2.     Sağlık konuları

a.     Meslek hastalıklarının sebepleri,

b.     Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c.     Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

d.     İlkyardım

e.     Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3.     Teknik konular

a.     Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b.     Elle kaldırma ve taşıma,

c.     Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

d.     İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

e.     Ekranlı araçlarla çalışma,

f.      Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

g.     İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

h.     Güvenlik ve sağlık işaretleri,

i.      Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

j.      İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

k.     Tahliye ve kurtarma

4.     Diğer Konular ( Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)