İş güvenliği uyulması gereken bir zorunluluktan öte iş yerlerinde çalışan personellerin sağlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak İş Güvenliği Uzmanlarının ve İş yeri Hekiminin görevidir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için periyodik kontrollerin belirli aralıklarla yapılıp, tehlike oluşturan tüm araç ve gereçlerin kullanımı hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. İş güvenliği çalışanlar için hayati önem taşımaktadır. Kazalardan oluşan maddi kayıplar telafi edilebilir fakat kaybedilen yaşamların ve yaralanmaların telafisi yoktur.